integrated green housing

de opdracht

Architect Delft | Vluchtelingen woninge| Dinges Design |

Snel op te bouwen, energieneutrale vluchtelingenwoningen die ook weer makkelijk af te breken en op te slaan zijn in tijden dat deze minder nodig zijn. De woningen moeten geschikt zijn voor een grote variëteit aan ethnicitieiten

de ontwerpvraag

Hoe maak je een vluchtelingen woning die aanvoelt als een thuis en die tegelijk ook energieneutraal, goedkoop en snel te monteren en demonteren is?

Architect Delft | Vluchtelingen woninge| Dinges Design |

het probleem

Een huis bouwen is niet hetzelfde als een thuis bouwen. Bij grootschalig en snel bouwen wordt vaak niet het gevoel van een thuis gecreëerd voor de bewoners.

Architect Delft | Vluchtelingen woninge| Dinges Design |
Architect Delft | Vluchtelingen woninge| Dinges Design |

het concept

Om een huis als een thuis te laten voelen zijn twee dingen belangrijk; ten eerste is het belangrijk dat het huis aansluit bij de identiteit van de bewoners en ten tweede is het van belang dat de vluchtelingen het gevoel hebben onderdeel te zijn van de maatschappij. Om dit te bereiken is de doelstelling van dit ontwerp om wonen, werken en publieke ruimte te integreren in één project.  

Integrated greenhousing_The Design-01-01

de context

Het ontwerp moet kunnen worden geplaats in elke plaats in Nederland. Nederland is een land waar veel spanningen zijn omtrent de vluchtelingenstroom en integratie.

Architect Delft | Vluchtelingen woninge| Dinges Design |

het ontwerp

Om woningen te creëren waar de vluchtelingen zich echt thuis kunnen voelen zijn de woningen te personaliseren zodat het huis kan aansluiten op de identiteit van de bewoner. 

De gepersonaliseerde woningen zijn onderdeel van een kas die werkgelegenheid bied maar ook energie opwekt. In een publieke markt die rond het complex loopt kunnen de bewoners hun zelf verbouwde producten verkopen.

door nienke borgman

architectuur & ontwerp studio